Omoss – Easyserv
Easyserv

Om Easyserv - En resurs att räkna med

Om oss

Easyserv är ett cleantech-bolag som arbetar med att digitalisera driften av landets hundratusentals värmepumpar. I den energiomställning som pågår just nu är det inte bara hur vi producerar el som är viktigt. Det är minst lika viktigt hur vi konsumerar energi. Liksom att se till att våra energikonsumerande produkter är optimerade och arbetar med så hög verkningsgrad som möjligt.

Easyserv ligger i absoluta framkant på området med kärnkompetens inom värmepumpar och uppkopplade system som är unik i Sverige. Våra produkter är utvecklade baserade på den kunskap och de konklusioner vi gjort i arbetet med att serva och koppla upp värmepumpar. 

”Easyserv ska bidra till klimatomställningen och vara ett av Europas främsta cleantech-bolag i att utveckla och implementera innovativa produkter och tjänster för användarflexibilitet och flexibla elnät”

Vi tar en tydlig roll i den gröna omställningen genom en effektivare användning av befintliga resurser och infrastruktur. Vi skapar flexibilitet och stabilitet i elnätet, kapar effekttoppar, minskar energi- och elförbrukning och sänker elkostnaden för slutkunden.

Vi på Easyservs är stolta över att kunna vara en aktiv partner i energiomställningen för att nå de globala klimatmålen.

Vi löser nationella utmaningar lokalt

Vi har valt att söka partnerskap med lokala och regionala elbolag för mesta möjliga klimatnytta och energieffektivisering.

Genom partnerskap med lokala och regionala elbolag kan vi tillsammans bidra till att lösa de effekt- och frekvensproblem Sverige står inför. Genom att vi ser till att elbolaget kan balansera effektuttaget längst ut i nätet kan de även ta del av ersättning från Svenska Kraftnät för dessa stödtjänster.